AVÍS LEGAL

1- Titularitat
La present pàgina web (www.gruposatserveis.com) ha estat dissenyada per donar a conèixer els serveis realitzats per OLIVERS I PONS S.L amb CIF B-65544850 i domicili social a c/ Onofre Talavera, 11 -08328- Alella (Barcelona) Espanya, sota el nom comercial de GRUPO SAT SERVEI D'ACOMPANYAMENT I TRANSPORT © 2010.


2- Propietat intelectual
OLIVERS I PONS S.L es llicenciatari exclusiu dels drets de propietat intelectual d'aquest web (www.gruposatserveis.com). Tots els elements continguts en aquest web i en totes les seves pàgines son de titularitat exclusiva del titular del web o de tercers i per aquesta raó no poden ser reproduïts, utilitzats ni copiats en la seva totalitat o parcialmente sense la autorització de NDENU Estudi Disseny Gràfic.
L'usuari podrà accedir als elements i serveis únicamente per al seu ús privat i personal. Resta expressament prohibida la seva utilització, modificació o alteració sense el consentiment del titular del web.


3- Responsabilitat
L'accés al web implica l´acceptació de les condicions d'ús i dels avisos legals, sent l'usuari l'únic responsable de les infraccions en què pogués incórrer.
Amb el propòsit de facilitar la informació complementària a la que pogués tenir interès l'usuari s'hi troben al web enllaços o links que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers. Per aquesta raó el titular del web declina qüalsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, del funcionament dels enllaços així com de la informació obtinguda a través dels mateixos.
GRUPO SAT SERVEI D'ACOMPANYAMENT I TRANSPORT es reserva el dret de modificar sense previ avís la informació continguda al web així com la suspensió de l'accés al mateix.


4- Protecció de dades
En cumpliment de la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que totes les dades facilitades per l'usuari d'aquest web podran ser utilitzades per OLIVERS I PONS S.L amb finalitats de facturació o promoció dels serveis comercialitzats. L'usuari que accedeix al web consenteix de forma expressa a OLIVERS I PONS S.L al tractament de les seves dades que seran incloses en un fitxer automatitzat que disposa de les necesàries mesures de seguretat per a la seva confidencialitat. D'acord a la llei, l'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a OLIVERS I PONS S.L amb domicili social al c/ Onofre Talavera 11 -08328 - Alella (Barcelona) Espanya.


5- Jurisdicció
Per qüalsevol litigi que afecti a la pàgina web (www.gruposatserveis.com), serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resol·lució de qüalsevol conflicte els jutjats i tribunals de Barcelona.