• grupo_sat_19.jpg
  • grupo_sat_20.jpg
  • grupo_sat_21.jpg
  • grupo_sat_22.jpg
  • grupo_sat_23.jpg

PERQUÈ ESCOLLIR-NOS

· Per la dedicació als nostres clients: Aconseguim entendre millor les seves necessitats tot oferint un tracte més humà i personalitzat.

· Pels nostres valors: Creiem en allò que fem.

· Pels nostres recursos: La disponibilitat de personal i de vehícles de substitució ens permet cubrir qüalsevol eventualitat que pugui sorgir durant la prestació dels serveis.

· Per la nostra trajectòria i experiència: Més de deu anys oferint un servei reconegut pels nostres clients. Més de 24.000 serveis anuals amb un elevat grau de satisfacció dels nostres usuaris.

· Pel nostre marcat caràcter social i rigorós control de costos: Ens permet ajustar les nostres tarifes a la qüalitat dels nostres serveis aconseguint beneficiar al nostre client i usuari final.

· Per la nostra resposta ràpida i eficient: Podem oferir un servei més còmode i àgil als nostres usuaris. En el transport col.lectiu, les nostres rutes consolidades ens permeten reduir al màxim els recorreguts per a cada usuari.

· Per la nostra aposta per la qüalitat, la formació i la millora continua: La constant millora dels nostres recursos humans i tècnics ens permet millorar tant els nostres serveis com la nostra cultura organitzativa.